Mapa serwisu Strona główna
PŁNewsletter
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter podaj nam swój adres e-mail:
Statut Koła Naukowego
REGULAMIN

Studenckiego Koła Naukowego Architektury Tekstyliów i Wzornictwa
[fragment]

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
Podstawa działalności
Koło Naukowe Architektury Tekstyliów i Wzornictwa, zwane dalej Kołem, działa na podstawie Statutu Politechniki Łódzkiej, zwanej dalej Uczelnią oraz na podstawie Ustawy o Szkolnictwie Wyższym z dnia 12 września 1990 roku (Dz.U. Nr.65 poz.385), a także postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2.
Nazwa
Pełna nazwa Koła brzmi: Koło Naukowe Architektury i Wzornictwa. Przyjętym i akceptowanym skrótem tej nazwy jest KNATiW.

§ 3.
Siedziba i teren działalności
Siedzibą Koła jest Instytut Architektury Tekstyliów - Wydział Inżynierii i Marketingu Tekstyliów Politechniki Łódzkiej, mieszczący się przy ulicy Żeromskiego 116. Terenem działalności Koła jest Politechnika Łódzka.

§ 4.
Status organizacyjny
Koło działa przy Instytucie Architektury Tekstyliów i jest zrzeszeniem studentów Politechniki Łódzkiej opartym na zasadach dobrowolności.

Rozdział II
Cele i zadania Koła

§ 5.
Celem i zdaniem Koła jest:
  • rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów,
  • prowadzenie w ramach Uczelni i pod kierownictwem Opiekuna Koła, prac naukowo-badawczych w celu wyrobienia samodzielności badawczej i dogłębnego opanowania wiedzy i procesów projektowo-realizacyjnych przez studentów, wiedzy i procesów projektowo-realizacyjnych przez studentów,
  • promowania Wydziału i Uczelni,
  • rozszerzanie pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności studentów,
  • rozwijanie międzynarodowych kontaktów i współpracy projektowej i realizacyjnej,
  • pomoc w zorganizowaniu dostępu do literatury przedmiotowej i innych środków pomocy w studiowaniu,
  • rozwijanie umiejętności organizacyjnych, kreatorskich i interpersonalnych członków Koła.

News


mercer university school of medicine tuition viagra australia doctorate in athletic training buy viagra uk online health insurance in miami fl dapoxetine online albert einstein college of medicine bronx ny buy cialis ireland doctor who mini figures buy propecia online once a day medical abbreviation viagra for sale texan plus health insurance viagra mental health for children buy phentermine 37.5 mg online wells fargo center for arts levitra online wellness core dry cat food amoxicillin online central michigan university medical school buy clomid australia