Mapa serwisu Strona główna
PŁNewsletter
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter podaj nam swój adres e-mail:
Projekt KRAWIEC

Logo Fundusze Europejskie, Wiedza, Edukacja, Rozwój, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, napis www.mapadotacji.gov.pl

Logo KRAWIEC - różowo-jasnozielone drukowane litery oraz napis Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodzie krawiec
 
W okresie od października 2020r. do września 2022r. na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej realizowany będzie projekt pn. „Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodzie krawiec”.
Celem projektu jest opracowanie i upowszechnienie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołą zawodową. Opracowanie takie będzie mogło służyć wielu uczelniom i szkołom zawodowym o  specjalizacji krawiec.
 

Cele główne projektu:
  1. Opracowanie programu nauczania, dostosowanego do potrzeb rynku pracy dla zawodu krawiec.
  2. Opracowanie organizacji zajęć przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej i wyższej.
  3. Przeprowadzanie pilotażowych zajęć według opracowanej propozycji organizacji zajęć w klasie patronackiej (kl.II BS Ist w CKZiU w Sosnowcu) w roku 2021/2022.
  4. Opracowanie formy i pilotażowa realizacja doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego w zawodzie krawiec BS Ist
  5. Opracowanie modelu współpracy szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe z uczelnią, który uwzględnia również ich współpracę z organizacją branżową
  6. Wypracowanie propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w branży/zawodzie krawiec

 
Grupę docelową projektu stanowi szkoła wyższa tj. Politechnika Łódzka (PŁ) oraz szkoła zawodowa tj. Branżowa Szkoła I stopnia (BS I st.) w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) w Sosnowcu, w której zostanie utworzona klasa patronacka. W klasie tej zostanie wdrożony nowoopracowany program nauczania, który następnie będzie testowany i monitorowany.
 
Wsparcie w Projekcie otrzymają uczniowie, którzy poznają nowe techniki i technologie stosowane w zawodzie krawiec, co umożliwi im lepszy start na rynku pracy. Uczniowie szkoły zawodowej zostaną lepiej przygotowani do oczekiwań współczesnego rynku mody. Ich wiedza na temat współczesnych technologii materiałowych, podejście do rozwiązań ekologicznych oraz orientacja w metodach i technikach wizualnego zarządzania produktem zwiększy ich szanse na rynku pracy lub zachęci do własnej przedsiębiorczości.
 
Dodatkowo, nauczyciele kształcenia zawodowego poszerzą swoją wiedzę i umiejętności w zakresie nowych technik i technologii oraz pokrewnych dziedzin.
 
Beneficjent: Politechnika Łódzka
Partnerzy: Sosnowiec - Miasto na prawach powiatu (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) w Sosnowcu)
Kierownik Projektu: dr inż. Magdalena Owczarek
 
Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Numer i nazwa Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
Numer naboru: POWR.02.15.00-IP.02-00-001/20
 
Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dofinansowanie projektu: 785 396,62 PLN
Ze środków europejskich UE: 661 932,27 PLN
Ze środków dotacji celowej: 123 464,35 PLN

ETAP I, Ankieta 1: https://forms.gle/bHPb98y7AeY3bgMD7
ETAP I, Ankieta 2: https://forms.gle/VDbNVFXaaYWYXFfW7

Pliki do pobrania:

News


mercer university school of medicine tuition viagra australia doctorate in athletic training buy viagra uk online health insurance in miami fl dapoxetine online albert einstein college of medicine bronx ny buy cialis ireland doctor who mini figures buy propecia online once a day medical abbreviation viagra for sale texan plus health insurance viagra mental health for children buy phentermine 37.5 mg online wells fargo center for arts levitra online wellness core dry cat food amoxicillin online central michigan university medical school buy clomid australia