Mapa serwisu Strona główna
PŁNewsletter
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter podaj nam swój adres e-mail:
Archiwum wydarzeń
PŁASZCZYZNA POROZUMIENIA
1 października 2021
Komunikacja Wizualna/ Tkanina/ Ubiór: prace studentów wzornictwa PŁ

Galeria JUTRO, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów (II p.), Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź

październik 2021

 

uczestnicy: Arkhipova Amina, Bartnik Patrycja, Berezowska Martyna, Czapińska Aleksandra, Dziąg Alicja, Gawinek Krzysztof, Glinka Hanna, Janiak Marlena, Jóźwikowska Maria, Klichowicz Agata, Kopczyńska Aleksandra, Koperska Adrianna, Korkosińska Olga, Kozula Gabriela, Legun Dorota, Lewandowska Natasza, Lewowska Paulina, Łopatka Marta, Łukasik Paulina, Małachowska Wiktoria, Orzelska Beata, Oset Adrianna, Pisarska Gabriela, Talarowska Aleksandra, Szulc Katarzyna, Świąder Magdalena, Warska Michalina, Wilczyńska Zuzanna, Włodarczyk Julia, Wójcik Karolina, Zdziechowska Joanna

 

dydaktycy: prof. Elżbieta Kędzia, dr hab. inż. Marcin Barburski, prof. uczelni, dr hab. Dorota Taranek, dr Monika Czarska, dr Andrzej Foder, dr Anna Szumigaj-Badziak, dr Aleksandra Wereszka, dr inż. Magdalena Owczarek, dr inż. Aleksandra Rutkowska

kuratorka: dr hab. Katarzyna Zimna

projekt plakatu: dr Monika Czarska

 

 

„Mając do dyspozycji czerń i pustkę białego papieru możesz stworzyć wszystko (…).” Huang Yuan

Biała płaszczyzna kartki – papierowej czy cyfrowego pola obrazu w programie graficznym, to początek prawie każdego projektu – miejsce, w którym rodzą się pomysły, powstają notatki, pojawiają się pierwsze widzialne ślady myśli. Nie ważne, czy projektujemy logo, wzór na tkaninę czy sukienkę, ten pierwszy krok jest podobny. Celem wystawy jest pokazanie, że takich punktów stycznych jest więcej, że płaszczyzna porozumienia pomiędzy projektantami z różnych specjalności jest o wiele szersza – zaczynając od inspiracji i założeń, poprzez różne etapy procesu projektowego, narzędzia, materiały
i aspekty związane z realizacją końcowego produktu. Mamy tu też okazję prześledzić jak pomysł może się rozwijać, przyjmując różne formy i znajdując różne zastosowania wzornicze.

Mam nadzieję, że prezentowana wystawa zapozna nowych studentów wydziału z możliwymi kierunkami rozwoju jakie oferuje kierunek wzornictwo, ale przede wszystkim będzie stanowiła zachętę do wspólnych działań, podejmowania współpracy, a także poszukiwania inspiracji poza własną specjalnością, w szeroko pojętym obszarze wzornictwa i kultury wizualnej.

dr hab. Katarzyna Zimna

 

COMMON GROUND

Visual Communication/ Textile/ Fashion: works of design students

 

JUTRO Gallery, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Lodz University of Technology

October 2021

 

participants: Arkhipova Amina, Bartnik Patrycja, Berezowska Martyna, Czapińska Aleksandra, Dziąg Alicja, Gawinek Krzysztof, Glinka Hanna, Janiak Marlena, Jóźwikowska Maria, Klichowicz Agata, Kopczyńska Aleksandra, Koperska Adrianna, Korkosińska Olga, Kozula Gabriela, Legun Dorota, Lewandowska Natasza, Lewowska Paulina, Łopatka Marta, Łukasik Paulina, Małachowska Wiktoria, Orzelska Beata, Oset Adrianna, Pisarska Gabriela, Talarowska Aleksandra, Szulc Katarzyna, Świąder Magdalena, Warska Michalina, Wilczyńska Zuzanna, Włodarczyk Julia, Wójcik Karolina, Zdziechowska Joanna

 

tutors: prof. Elżbieta Kędzia, dr hab. inż. Marcin Barburski, prof. uczelni, dr hab. Dorota Taranek, dr Monika Czarska, dr Andrzej Foder, dr Anna Szumigaj-Badziak, dr Aleksandra Wereszka, dr inż. Magdalena Owczarek, dr inż. Aleksandra Rutkowska

curator: dr hab. Katarzyna Zimna

poster design: dr Monika Czarska

 

 

"With black and with the emptiness of white paper at hand, you can create anything (...)." Huang Yuan

The white surface of a sheet of paper or digital canvas in a graphic program can be the beginning of almost every project – a space where ideas are born, notes are made, and the first visible traces of thoughts appear. It does not matter if we design a logo, a pattern to be printed on fabric or a dress, this first step is similar. The aim of the exhibition is to show that there are more such points of contact, that the common ground among designers from various industries is much wider – starting from inspirations and assumptions, through various stages of the design process, tools and materials and aspects related to the implementation of the final product. Here we also have the opportunity to trace how an idea can develop, taking various forms and finding various design applications.

I hope that the presented exhibition will familiarize new students of the faculty with the possible directions of development offered by the design course, but above all, it will be an encouragement for joint activities, cooperation, and looking for inspiration beyond their own specialization, at the broadly understood area of ​​design and visual culture.

dr hab. Katarzyna Zimna


News


mercer university school of medicine tuition viagra australia doctorate in athletic training buy viagra uk online health insurance in miami fl dapoxetine online albert einstein college of medicine bronx ny buy cialis ireland doctor who mini figures buy propecia online once a day medical abbreviation viagra for sale texan plus health insurance viagra mental health for children buy phentermine 37.5 mg online wells fargo center for arts levitra online wellness core dry cat food amoxicillin online central michigan university medical school buy clomid australia