Mapa serwisu Strona główna
PŁNewsletter
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter podaj nam swój adres e-mail:
Nagrody
 • 2015:
 • iENA 2015 International Trade Fair Ideas Inventions New Products 29.X-1.XI 2015, Norymberga, Niemcy
  ZŁOTY MEDAL za
  • Therapeutical clothing supplementing the treatment of dermatological diseases, autorzy: M.Zimniewska, I.Krucińska, I.Frydrych, P.Mikołajczak, K.Schmidt-Przewoźna, M.Pawlaczyk, A.Cichocka, M.Urbaniak, L.Herczyńska, S.Kowalska, A.Komisarczyk, B.Romanowska, M.Muzyczek, J.Banach, M.Gromek
  ()
 • IX Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS (International Warsaw Invention Show), 12-14.X.2015, Warszawa, Polska
  ZŁOTY MEDAL za
  • Clothing acting as a supplement of dressing in treatment of dermatological diseases, autorzy: M.Zimniewska, I.Krucińska, I.Frydrych, P.Mikołajczak, K.Schmidt-Przewoźna, M.Pawlaczyk, A.Cichocka, M.Urbaniak, L.Herczyńska, S.Kowalska, A.Komisarczyk, B.Romanowska, M.Muzyczek, J.Banach, M.Gromek
  ()
 • Eureka! The World Exhibition on Inventions, Research and New Technologies, 19-21.XI.2015, Bruksela, Belgia
  ZŁOTY MEDAL za
  • Clothing acting as a supplement of dressing in treatment of dermatological diseases, autorzy: M.Zimniewska, I.Krucińska, I.Frydrych, P.Mikołajczak, K.Schmidt-Przewoźna, M.Pawlaczyk, A.Cichocka, M.Urbaniak, L.Herczyńska, S.Kowalska, A.Komisarczyk, B.Romanowska, M.Muzyczek, J.Banach, M.Gromek
  ()
 • ORIGITEA Institute of Health and Beauty by Doctor Mukhina, 21.XI.2015, Bruksela, Belgia
  INNOVATION AWARD za
  • Clothing acting as a supplement of dressing in treatment of dermatological diseases, autorzy: M.Zimniewska, I.Krucińska, I.Frydrych, P.Mikołajczak, K.Schmidt-Przewoźna, M.Pawlaczyk, A.Cichocka, M.Urbaniak, L.Herczyńska, S.Kowalska, A.Komisarczyk, B.Romanowska, M.Muzyczek, J.Banach, M.Gromek
  ()
 • 2012:
 • XIX Giełda Wynalazków nagrodzonych na międzynarodowych wystawach innowacji w 2011 roku, 5-11.III.2012, Warszawa
  Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą:
  • Układ mikroprocesorowy testujący właściwości elektryczne elektrod tekstylnych służących do elektrostymulacji mięśni, autorzy: J.Zięba, M.Frydrysiak, Ł.Tęsiorowski
  ()
 • 2011:
 • XVIII Giełda Wynalazków nagrodzonych na międzynarodowych wystawach innowacji w 2010 roku, 7-13.III.2011, Warszawa
  Dyplomy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekty pod nazwą:
  • Fantom odwzorowujący właściwości elektroprzewodzące kończyn człowieka, autorzy: K.Gniotek, J.Zięba, M.Frydrysiak, M.Tokarska, J.Leśnikowski, E.Rybicki, M.Kozicki, H.Kapusta, J.Błaszczyk, T.Nawarycz
  • Bezprzewodowy system do monitorowania wybranych parametrów fizjologicznych w odzieży tekstronicznej, autorzy: M.Frydrysiak, Ł.Tęsiorowski, J.Zięba
  • Tekstylne złącze elektryczne, autorzy: M.Frydrysiak, J.Zięba
  ()
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 
  W dniu 18 maja 2011 roku Prezydent RP uznał zasługi p. prof dr hab. inż. Iwony Frydrych na rzecz Instytutu Bawełny, jej członków oraz rozwoju polskiego i międzynarodowego rynku bawełniarskiego oraz przemysłu tekstylno-odzieżowego ()
 • V Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS (International Warsaw Invention Show), 3-5.XI. 2011, Warszawa, Polska
  ZŁOTY MEDAL za
  • Układ mikroprocesorowy testujący właściwości elektryczne elektrod tekstylnych służących do elektrostymulacji mięśni,autorzy: J.Zięba, M.Frydrysiak, Ł.Tęsiorowski
  ()
 • 2010:
 • Ogólnopolski Konkurs Prac Doktorskich na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinach automatyki, robotyki i pomiarów, 24.03.2010 Warszawa
  • Dyplom za zdobycie wyróżnienia dla mgr inż. M.Frydrysiaka za pracę pt. Modelowanie i symulacja tekstronicznych układów automatycznej regulacji temperatury, promotor: prof. dr hab. inż. K.Gniotek
  ()
 • IV Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS (International Warsaw Invention Show), 20-22.X. 2010, Warszawa, Polska
  ZŁOTY MEDAL za
  • The human phantom imitating impedance properties of human limbs (Fantom odwzorowujący właściwości elektroprzewodzące kończyn człowieka)autorzy: K.Gniotek, J.Zięba, M.Frydrysiak, M.Tokarska, J.Leśnikowski, E.Rybicki, M.Kozicki, H.Kapusta, J.Błaszczyk, T.Nawarycz
  SREBRNE MEDALE za
  • Textile electric junction (Tekstylne złącze elektryczne)autorzy: J.Zięba, M.Frydrysiak
  • Wireless system of monitoring of chosen physiological parameters in textronic clothing (Bezprzewodowy system do monitorowania wybranych parametrów fizjologicznych w odzieży tekstronicznej) autorzy: J.Zięba, M.Frydrysiak, Ł.Tęsiorowski
  ()
 • 2009:
 • XVI Giełda Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2008 roku, 9-14.III.2009, Warszawa
  Dyplomy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekty pod nazwą:
  • Ultraszybka kamera do badania procesów odkształceniowych w miękkich osłonach balistycznych, autor: dr inż. Z.Stempień
  • Przyrząd do pomiaru przepuszczalności udarowej powietrza płaskich wyrobów włókienniczych, autorzy: dr inż. M.Tokarska, prof. K.Gniotek, dr hab. inż. H.Kapusta, dr inż. J.Leśnikowski
  • Tekstroniczny system do stymulacji mięśni, autorzy: dr inż. J.Zięba, mgr inż. M.Frydrysiak, prof. K.Gniotek, I.Soliani
  • Tekstroniczny system pomiarowy do monitorowania sygnałów fizjologicznych człowieka, autorzy: prof. K.Gniotek, dr inż. J.Zięba, dr inż. J.Leśnikowski, mgr inż. M.Frydrysiak
  • Tekstroniczny system do kompensacji zmian temperatury pododzieżowej, autorzy: mgr inż. M.Frydrysiak, prof. K.Gniotek
  • Tilmet 88 – fatigue tester – przyrząd do mierzenia rezystancji nitek elektroprzewodzącym przy jednoczesnym rozciąganiu i zginaniu, autorzy: dr inż. J.Kucharska-Kot, prof. K.Gniotek, dr hab. H.Kapusta, dr inż. J.Leśnikowski
  • Tilmet 90 – resistance tester – przyrząd do pomiaru nierównomierności rezystancji nitek elektroprzewodzących, autorzy: dr inż. J.Kucharska-Kot, prof. K.Gniotek, dr hab. H.Kapusta, dr inż. J.Leśnikowski
  • Stanowisko do badania łącza bezprzewodowego zintegrowanego z systemem tekstronicznym, autorzy: mgr inż. Ł.Tęsiorowski, prof. K.Gniotek
  List gratulacyjny za projekt pod nazwą:
  • Tachometryczny programowalny zadajnik serwonapędu maszyny szyjącej, autorzy: dr inż. M.Rybicki, dr inż.  J.Leśnikowski, dr inż. J.Zięba
  ()
 • Łódzkie Eureka 2009 – wyróżnienia przyznane przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Łodzi promujące łódzkich naukowców i twórców
  za
  • Ultraszybką kamerę do badania procesów odkształceniowych w miękkich osłonach balistycznych, autor: Z.Stempień
  • Ubranie strażackie nowej generacji z tekstronicznym systemem monitorowania parametrów fizjologicznych, autorzy: I.Krucińska, K.Gniotek, T.Kacprzak, S.Hausman, Ł.Januszkiewicz, J.Leśnikowski, M.Michalak, G.Owczarek, J.Bilska, K.Łężak, A.Dereń
  ()
 • III Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS (International Warsaw Invention Show), 1-3.VI.2009, Warszawa, Polska
  SREBRNY MEDAL za
  • Tekstroniczny system z elektrodą matrycową do selektywnej elektrostymulacji mięśni, autorzy: J.Zięba, M.Frydrysiak
  ()
 • Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy, organizator: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 20.X.2009, Warszawa, Polska
  Nagroda I stopnia w kategorii prace badawczo-naukowe za opracowanie:
  • Ubranie strażackie z systemem monitorowania parametrów fizjologicznych,autorzy: G.Owczarek, K.Łężak, I.Krucińska, M.Michalak, K.Gniotek, J.Leśnikowski, S.Hausman, Ł.Januszkiewicz
  ()
 • 2008:
 • II Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS (International Warsaw Invention Show), 4-5.VI.2008, Warszawa, Polska
  ZŁOTE MEDALE za
  • High speed acquiring 3D system for analysing of ballistic body armor deformation during bullet stroking dla dr inż. Z.Stempnia
  • Device for measurement of impact air permeability of flat textile products dla dr inż. M.Tokarskiej, prof. K.Gniotka, dr hab. inż. H.Kapusty, dr inż. J.Leśnikowskiego
  • Textronic systems to muscule stymulation dla dr inż. J.Zięby, mgr inż. M.Frydrysiaka, prof. K.Gniotka, I.Soliani
  • Method of measurement of electroconductive yarns for smart textiles. Tilmet 90 – Resistance Tester dla prof. K.Gniotka, dr hab. inż. H.Kapusty, dr inż. J.Kucharskiej-Kot, dr inż. J.Leśnikowskiego
  SREBRNE MEDALE za
  • Tilmet 88 - Fatigue Tester dla prof. K.Gniotka, dr hab. inż. H.Kapusty, dr inż. J.Kucharskiej-Kot, dr inż. J.Leśnikowskiego 
  • Textronic measurement system for monitoring of human physiological signals dla prof. K.Gniotka, dr inż. J.Zięby, dr inż. J.Leśnikowskiego, mgr inż. M.Frydrysiaka
  • Textronic system compensating underclothing temperature changes dla mgr inż. M.Frydrysiaka i prof. K.Gniotka
  • Laboratory stand for research of wireless link integrated with textronic system dla mgr inż. Ł.Tęsiorowskiego i prof. K.Gniotka
  • New Generation Firefighter Garment with Textronic System of Physiological Parameters Monitoring dla G.Owczarka, K.Łężaka, I.Krucińskiej, M.Michalak, K.Gniotka, J.Leśnikowskiego, S.Hausmana, Ł.Januszkiewicza
  BRĄZOWY MEDAL za
  • Tachometric programmable servo-drive setting device in the sewing machine dla dr inż. M.Rybickiego, dr inż. J.Leśnikowskiego, dr inż. J.Zięby
  ()
 • Dyplomy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za „Fatigue Tester przyrząd do mierzenia rezystancji nitek elektroprzewodzących przy jednoczesnym rozciąganiu i zginaniu”, 2008, współautorzy: K.Gniotek, H.Kapusta, J.Kucharska-Kot, J.Leśnikowski 
  • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za „Tekstroniczny system pomiarowy parametrów fizjologicznych człowieka w strukturze odzieżowej”, 2008, współautorzy: K.Gniotek, J.Zięba, J.Leśnikowski, M.Frydrysiak
  • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za „Tachometryczny programowalny zadajnik serwonapędu maszyny szyjącej”, 2008, współautorzy: M.Rybicki, J.Leśnikowski, J.Zięba
  ()
 • 6th International Exhibition Inventions New Techniques and Products Inventors Festival, 16-19.X.2008, SuZhou, Chiny
  SREBRNE MEDALE za
  • Device for measurement of impact air permeability of flat textile products dla dr inż. M.Tokarskiej, prof. K.Gniotka, dr hab. inż. H.Kapusty, dr inż. J.Leśnikowskiego
  • High speed acquiring 3D system for analysing of ballistic body armor deformation during bullet stroking dla dr inż. Z.Stempnia
  • Tilmet 88 - Fatigue Tester dla prof. K.Gniotka, dr hab. inż. H.Kapusty, dr inż. J.Kucharskiej-Kot, dr inż. J.Leśnikowskiego
  BRĄZOWY MEDAL za
  • Laboratory stand for research of wireless link integrated with textronic system dla mgr inż. Ł.Tęsiorowskiego i prof. K.Gniotka 
  NAGRODY SPECJALNE
  • S.I.T.S Gold Medal przyznany przez Seal of the South-Pacific Innovation Transfer Technology za Textronic measurement system for monitoring of human physiological signals dla prof. K.Gniotka, dr inż. J.Zięby, dr inż. J.Leśnikowskiego, mgr inż. M.Frydrysiaka
  • Firi Award for the Best Invention przyznany przez The First Institute Inventors & Researchers in I.R.IRAN za Tilmet 90 – Resistance Tester Adevice for Measurement of Irregularity of the Resistance of Electroconductive Yarns dla prof. K.Gniotka, dr hab. inż. H.Kapusty, dr inż. J.Kucharskiej-Kot, dr inż. J.Leśnikowskiego
  ()
 • The Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation BRUSSELS-EUREKA CONTEST, 13-15.XI.2008, Bruksela, Belgia
  ZŁOTY MEDAL za
  • New Generation Firefighter Garment with Textronic System of Physiological Parameters Monitoring dla G.Owczarka, K.Łężaka, I.Krucińskiej, M.Michalak, K.Gniotka, J.Leśnikowskiego, S.Hausmana, Ł.Januszkiewicza
  BELGIJSKI KRZYŻ KAWALERSKI „Merita de l’Invention” dla prof. K.Gniotka za osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości i innowacyjności ()
 • Listy gratulacyjne Rektora Politechniki Łódzkiej – 18.12.2008r.
  Z okazji otrzymania nagrody na międzynarodowej wystawie wynalazków w 2008 roku (Chiny 2008) listy gratulacyjne otrzymali: Prof. K.Gniotek, Dr inż. J.Zięba, Dr inż. M.Tokarska, Dr inż. Z.Stempień, Dr inż. J.Leśnikowski, Dr inż. J.Kucharska-Kot, Mgr inż. M.Frydrysiak, Mgr inż. Ł.Tęsiorowski ()
 • 2007:
 • I Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS (International Warsaw Invention Show), 30-31.V.2007, Warszawa, Polska
  BRĄZOWY MEDAL za
  • Światłowodowy czujnik do pomiaru rytmu oddechu dla dr inż. J.Zięby, mgr inż. M.Frydrysiaka
  ()
 • The Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation BRUSSELS-EUREKA CONTEST, 22-25.XI.2007, Bruksela, Belgia
  ZŁOTY MEDAL za
  • Textronic measurement system for monitoring of human physiological signals dla prof. K.Gniotka, dr inż. J.Zięby, dr inż. J.Leśnikowskiego, mgr inż. M.Frydrysiaka
  SREBRNE MEDALE za
  • Tilmet 88 - Fatigue Tester dla prof. K.Gniotka, dr hab. inż. H.Kapusty, dr inż. J.Kucharskiej-Kot, dr inż. J.Leśnikowskiego           
  • Outer tachogram setting device dla dr inż. M.Rybickiego, dr inż. J.Leśnikowskiego, dr inż. J.Zięby
  ()
 • 2003:
 • V Międzynarodowa Wystawa Wynalazców INNOWACJE 2003, 8-10.X.2003, Gdańsk, Polska
  ZŁOTY MEDAL za
  • Różnicową metodę pomiaru porowatości zastosowaną w przyrządzie TILMET 50 POROZYMETR dla prof. K.Gniotka i dr inż. J.Leśnikowskiego
  ()

News


mercer university school of medicine tuition viagra australia doctorate in athletic training buy viagra uk online health insurance in miami fl dapoxetine online albert einstein college of medicine bronx ny buy cialis ireland doctor who mini figures buy propecia online once a day medical abbreviation viagra for sale texan plus health insurance viagra mental health for children buy phentermine 37.5 mg online wells fargo center for arts levitra online wellness core dry cat food amoxicillin online central michigan university medical school buy clomid australia