Mapa serwisu Strona główna
PŁNewsletter
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter podaj nam swój adres e-mail:
Pracownicy
Pliki do pobrania:
Doc. dr inż. Janusz Zieliński
Stanowisko:
Nr telefonu: 42 631 33 14
   Urodził się w 1955 roku w Zgierzu. W 1980 roku ukończył studia na Wydziale Włókienniczym Politechniki Łódzkiej w zakresie Mechanicznej Technologii Włókna, specjalizacja Odzieżownictwo.
   Pracę naukowo-dydaktyczną w Politechnice Łódzkiej rozpoczął w 1980 roku na Wydziale Włókienniczym w Instytucie Metrologii, Włóknin i Odzieżownictwa, na stanowisku asystenta stażysty. Przeszedł kolejne szczeble stanowisk: asystenta i starszego asystenta. Pracę doktorską obronił z wyróżnieniem na Wydziale Włókienniczym w 1991 roku, tytuł dysertacji: Opracowanie kryteriów projektowania odzieży ochronnej jako aktywnej osłony przed zimnem w postaci dyskretnego układu grzejników włóknistych. W 1992 roku został mianowany na stanowisko adiunkta, a w 2011 roku na stanowisko docenta.
   W ramach samokształcenia ukończył Podyplomowe Studia Pedagogiczne i Studia Podyplomowe Inżynierskich Zastosowań Informatyki na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej.
   W latach 1992-1995 oraz 1997-1998 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Metrologii, Włóknin i Odzieżownictwa P.Ł. ds. dydaktycznych.
   W 1992 roku odbywał praktykę w Polskim Oddziale firmy Lectra Systemes prowadząc w wielu zakładach odzieżowych szkolenia dla pracowników w zakresie użytkowania specjalistycznego oprogramowania do wspomagania prac w procesie przygotowania produkcji.
   Jest współautorem programów studiów dla specjalności Technologia odzieży i Odzieżownictwo opracowywanych przy kolejnych modyfikacjach programów na Wydziale i autorem treści programowych wielu przedmiotów.
   Był inicjatorem, organizatorem i kierownikiem Studiów Podyplomowych z Odzieżownictwa. W latach 1994 – 2008 był kierownikiem ośmiu edycji tych studiów. 
   Jest autorem 58 publikacji. Wyniki swoich prac prezentował na 40 konferencjach.
   Od 2009 roku jest członkiem Komitetu Technicznego nr 22 ds. Odzieżownictwa PKN.
   W 2012 roku uzyskał nominację FOSO Fashion Diamonds Discovery na eksperta Praktycznej Akademii Mody.
   Wypromował 110 magistrów i inżynierów.
   Ważniejsze prowadzone zajęcia dydaktyczne: Podstawy odzieżownictwa, Konfekcjonowanie tekstyliów, Technologia odzieży, Maszyny i urządzenia odzieżowe, Organizacja procesów produkcyjnych w odzieżownictwie, Wybrane zagadnienia z odzieżownictwa, Techniki komputerowe w odzieżownictwie, Odzież ochronna i robocza, Środki bezpieczeństwa i ochrony.
   Za swoją działalność wyróżniany: 
  • Srebrny Krzyż Zasługi (2003),
  • Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej (2009),
  • Medal Złoty Za Długoletnią Służbę (2012),
  • wielokrotne nagrody Rektora P.Ł.

News


mercer university school of medicine tuition viagra australia doctorate in athletic training buy viagra uk online health insurance in miami fl dapoxetine online albert einstein college of medicine bronx ny buy cialis ireland doctor who mini figures buy propecia online once a day medical abbreviation viagra for sale texan plus health insurance viagra mental health for children buy phentermine 37.5 mg online wells fargo center for arts levitra online wellness core dry cat food amoxicillin online central michigan university medical school buy clomid australia